SPRAVBYT, s.r.o.

KONTAKTY

ADRESA

SPRAVBYT , s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 13,  974 05 Banská Bystrica

 

zastúpená: Karol  PIKULA, konateľ spoločnosti

                 Martin PIKULA, konateľ spoločnosti 


IČO: 316 47 669     DIČ: 202 1100 389     IČ DPH:  SK 202 1100 389

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 3427/S, deň zápisu 22.03.1996.

 

Stretnúť sa s nami môžete na hore uvedenej adrese v nasledovných úradných hodinách:


Pondelok        od 8 : 00 hod do 12 : 00 hod

Utorok

Streda            od 8 : 00 hod do 12 : 00 hod a od 13 : 00 hod do 16 : 00 hod

Štvrtok

Piatok


Telefonické kontakty:


Predpis zálohových platieb  


048 / 416 40 55, 048 / 416 11 36


Technický úsek     048 / 416 40 55, 0918 918 384


048 / 416 40 55, 0908 423 085


Vedúci technického úseku 


048 / 416 11 36, 0905 839 823


Ekonomický úsek      


048 / 416 11 36, 0907 838 535


Konateľ spoločnosti   


 048 / 416 11 36


Email         


spravbyt13@orangemail.sk


Webová stránka 


www.spravbyt.skDôležité telefónne čísla:

 

Havarijná služba ( voda, plyn a kúrenie ) 


0903 903 878


Servis výťahov a vyprosťovanie


0905 668 345, 0905 227 188


Dispečing vodárni a kanalizácií ( VEOLIA ) 


048/ 432 77 10, 0850 111 234


Dispečing tepla a teplej vody ŠTEFE, a.s. 


0918 733 666, 0800 700 700


Plynárne  

0850 111 727, 045 / 536 15 79 


Elektrárne SSE, a.s. 


0906 252 525, 0850 111 468


Polícia 


158


Mestská polícia


159


Hasičská a záchranná služba


150


Záchránná služba


155


 Integrovaný záchranný systém


112Havarijná služba - zabezpečenie všetkých činností a prác vedúcich k odstráneniu havárie, resp. poruchy v objekte v čo najkratšom čase. Spoločnosť ÚHS - HAZUCHA ponúka rýchle a kvalitné odstránenie havarijného stavu vzniknutého v nehnuteľnosti prostredníctvom tímu odborne zdatných a motivovaných pracovníkov. Služby havarijnej služby je možné využiť aj pri plánovaných opravách, údržbe, servise, pri montáži technologických zariadení, prerábaní priestorov v objekte, a podobne.


ROZSAH ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI:


Vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske práce, plynárenské a elektrikárske práce:


 • Vyhľadávanie a posudzovanie závad pri rozvodoch TÚV a SV
 • Výmena rozvodov SV,TUV,UK
 • Výmena ventilov a armatúr
 • Krtkovanie kanalizácie
 • Izolovanie potrubia
 • Montáž vodomerov SV a TÚV
 • Montáž a demontáž sanitárneho zariadenia
 • Oprava batérii a WC
 • Výmeny a opravy radiátorov
 • Výmena a montáž kanalizačného potrubia
 • Elektro práce len v prípade havárie
 • Plynárenské práce len v prípade havárie


Havarijná služba je Vám k dispozícii nepretržite 7 dní v týždni, 24 hodín denne. 


NON STOP 0903 903 878


MAPKA

 

Mapka k sídlu našej spoločnosti

 


 

FOTKY SÍDLA SPOLOČNOSTI