SPRAVBYT, s.r.o.

CENY TEPLA

ROK 2019


Ceny tepla pre cebtrálny zdroj v Banskej Bystrici ŠTEFE Banská Bystrica a.s. - Fakturovaná


1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0498 €/kWh

s DPH                                             0,0597 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         195,8308 €kW

S DPH                                             234,9969 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         24,08 €/GJ

s DPH                                             28,90 €/GJ


Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici ŠTEFE Banská Bystrica a.s.


Dodávateľ: ŠTEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05 

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0103/2019/T zo dňa 12.12.2018 boli určené pre ŠTEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 tieto maximálne ceny:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0518 €/kWh

s DPH                                             0,0622 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         209,7967 €kW

S DPH                                             251,7560 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         25,39 €/GJ

s DPH                                             30,47 €/GJ


Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7


Dodávateľ: STING - ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01 

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0079/2017/T zo dňa 4.11.2016 boli určené pre STING - ENERGO s.r.o. obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0535 €/kWh

s DPH                                             0,0642 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         137,3130 €kW

S DPH                                             164,7756 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         22,06 €/GJ

s DPH                                             26,47 €/G