SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2010


CENY TEPLA NA ROK 2010 VLKANOVÁ Rozhodnutím ÚRSO číslo 0159/2013/T zo dňa 19.12.2012 bola pre TERMO B.B., s.r.o. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 nasledovne:

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

  •       domácnosti 0,06624 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

  •       domácnosti 184,1401 €/kW vrátane DPH


CENY TEPLA NA ROK 2010 Banská Bystrica

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0190/2010/T zo dňa 21.12.2019 bola pre BBES, a.s. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2011 do 30.06.2011 nasledovne:

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

  •       domácnosti 0,05736 €/kWh vrátane DPH
  •       mimo domácnosti 0,06912 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

  •       domácnosti 168,5246 €/kW vrátane DPH
  •       mimo domácností 168,5246 €/kW vrátane DPH