SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2011


CENY TEPLA NA ROK 2011 VLKANOVÁ Rozhodnutím ÚRSO číslo 0159/2013/T zo dňa 19.12.2012 bola pre TERMO B.B., s.r.o. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 nasledovne:

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

  •       domácnosti 0,07188 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

  •       domácnosti 184,1626 €/kW vrátane DPH


CENY TEPLA NA ROK 2011 BANSKÁ BYSTRICA


Rozhodnutím ÚRSO bola pre BBES, a.s. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.7.2011 do 31.12.2011 nasledovne:


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

  •       domácnosti 0,06588 €/kWh vrátane DPH
  •       mimo domácnosti 0,06816 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

  •       domácnosti 151,944 €/kW vrátane DPH
  •       mimo domácností 182,3328 €/kW vrátane DPH

CENY TEPLA NA ROK 2011 BANSKÁ BYSTRICA


Rozhodnutím ÚRSO číslo 0236/2011/T zo dňa 28.12.2010 bola pre BBES, a.s. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2011 do 30.06.2011 nasledovne:


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

  •       domácnosti 0,06372 €/kWh vrátane DPH
  •       mimo domácnosti 0,06816 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

  •       domácnosti 160,9800 €/kW vrátane DPH
  •       mimo domácností 193,1760 €/kW vrátane DPH