SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2012


CENY TEPLA NA ROK 2012 VLKANOVÁ Rozhodnutím ÚRSO číslo 01117/2012/T zo dňa 15.12.2011 bola pre TERMO B.B., s.r.o. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 nasledovne:

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

  •       domácnosti 0,08448 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

  •       domácnosti 357,78 €/kW vrátane DPH

Správca sa nakoniec s dodávateľom tepla dohodol na znížení cien tepla čo v konečnom dôsledku znížilo celkový náklad na kúrenie a teplú úžitkovú vodu o 3 318,52 € a boli dohodnuté nasledovné ceny za rok 2012:

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

  •       domácnosti 0,08448 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

  •       domácnosti 312,00 €/kW vrátane DPH


CENY TEPLA NA ROK 2012 BANSKÁ BYSTRICA


Rozhodnutím ÚRSO číslo 0236/2012/T zo dňa 11.12.2011 bola pre BBES, a.s. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 nasledovne:


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

  •       domácnosti 0,0614 €/kWh vrátane DPH
  •       mimo domácnosti 0,0614 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

  •       domácnosti 215,8721 €/kW vrátane DPH
  •       mimo domácností 215,8721 €/kW vrátane DPH


Pri tejto konštrukcií ceny na podmienky pôvodnej metodiky  predstavuje cena tepla pre rok 2012 výšku:

  •       domácnosti 29,34 €/GJ, vrátane DPH
  •      mimo domácnosti 29,34 €/GJ vrátane DPH