SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2016


CENY TEPLA OD 1.1.2016 BANSKÁ BYSTRICA


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

  •   domácnosti 0,0558 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

  •   domácnosti 227,0000 €/kW vrátane DPH

Pri tejto konštrukcií ceny na podmienky pôvodnej metodiky  predstavuje cena tepla pre rok 2016 výšku:

  •   domácnosti 29,82 €/GJ, vrátane DPH


CENY TEPLA NA ROK 2016 BANSKÁ BYSTRICA ROBOTNÍCKA, ŽELEZNIČIARSKA


Rozhodnutím ÚRSO  bola pre STING - ENERGO, s.r.o. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 nasledovne:


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

  •  domácnosti 0,06360 €/kWh vrátane DPH


- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

  •   domácností 140,4312 €/kW vrátane DPH