SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2017


CENY TEPLA OD 1.1.2017 BANSKÁ BYSTRICA


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

  •   domácnosti 0,04572 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

  •   domácnosti 241,4098 €/kW vrátane DPH

Pri tejto konštrukcií ceny na podmienky pôvodnej metodiky  predstavuje cena tepla pre rok 2017 výšku:

  •   domácnosti 25,35 €/GJ, vrátane DPH


CENY TEPLA NA ROK 2017 BANSKÁ BYSTRICA ROBOTNÍCKA, ŽELEZNIČIARSKA


Rozhodnutím ÚRSO  č. 0320/2017/T zo dňa 21.12.2016 bola pre STING - ENERGO, s.r.o. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 nasledovne:


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

  •  domácnosti 0,0642 €/kWh vrátane DPH


- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

  •   domácností 164,7756 €/kW vrátane DPH