SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2020


Ceny tepla pre cebtrálny zdroj v Banskej Bystrici ŠTEFE Banská Bystrica a.s. - Fakturovaná


1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0498 €/kWh

s DPH                                             0,0598 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         195,8308 €kW

S DPH                                             234,9970€/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         24,11 €/GJ

s DPH                                             28,90 €/GJ


Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici ŠTEFE Banská Bystrica a.s.


Dodávateľ: ŠTEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05 

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0227/2019/T boli určené pre ŠTEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 tieto maximálne ceny:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0522 €/kWh

s DPH                                             0,0626 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         209,7967 €kW

S DPH                                             251,7560 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         25,48 €/GJ

s DPH                                             30,58 €/GJ


Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7

Dodávateľ: STING - ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01 

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0143/2019/T boli určené pre STING - ENERGO s.r.o. obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0574 €/kWh

s DPH                                             0,0689 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         137,3130 €kW

S DPH                                             164,7756 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         23,14 €/GJ

s DPH                                             27,77 €/G