SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2010

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2010 od 21.7.2010

 

Dodávateľ: VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0161/2010/V zo dňa 21.7.2010 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 21.7.2010 do 31.12.2010 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         0,9639 €/m3

S DPH                                             1,1470 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         0,9167 €/m3

S DPH                                             1,0909 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         1,8806 €/m3

s DPH                                             2,2379 €/m3


Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2010 od 1.1.2010 do 21.7.2010


Dodávateľ: VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0061/2010/V zo dňa 18.11.2009 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2010 do 21.7.2010 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         0,9639 €/m3

S DPH                                             1,1470 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         0,9167 €/m3

S DPH                                             1,0909 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         1,8806 €/m3

s DPH                                             2,2379 €/m3