SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2011

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2011 od 6.4.2011

 

Dodávateľ: VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0166/2011/V zo dňa 6.4.2011 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 6.4.2011 do 31.12.2011 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         1,0121 €/m3

S DPH                                             1,2145 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         0,9625 €/m3

S DPH                                             1,1550 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         1,9746 €/m3

s DPH                                             2,3695 €/m3


Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2011 od 1.1.2011 do 5.4.2011

 

Dodávateľ: VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0081/2011/V zo dňa 22.11.2010 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2011 do 5.4.2011 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         0,9639 €/m3

S DPH                                             1,1567 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         0,9625 €/m3

S DPH                                             1,1550 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         1,9264 €/m3

s DPH                                             2,3117 €/m3