VÝKON SPRÁVY

Výkon správy zabezpečuje správca vlastnými kapacitami…

EKONOMICKÝ ÚSEK

Vedúci ekonóm správy domov v spolupráci z úsekom predpisu…

TECHNICKÝ ÚSEK

Technický pracovník pravidelne kontroluje prevádzku a technický stav domu…

PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI

Naša spoločnosť rieši právne záležitosti v spolupráci s externým právnym zástupcom…

Už od roku 1996 poskytujeme služby za účelom správy obytných domov, t.j. bytov, nebytových priestorov, garáží, polyfunkčných a prevádzkových priestorov.

Na základe poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti sme vypracovali systém správy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám vlastníkov a zároveň bol v súlade s platnou legislatívou. V súčasnosti vykonávame správu bytov dvomi spôsobmi:

  • na základe „Zmluvy o výkone správy“ (vlastníci bytov)
  • na základe „Mandátnej zmluvy“ (spoločenstvá vlastníkov bytov)

V prípade vášho záujmu si s nami dohodnite osobné stretnutie, na ktorom vám zodpovieme na vaše otázky.

Máte záujem o služby správcu bytového domu?