Modul TÚV

Objektové meranie TÚV
MODUL OBJEKTOVÉHO MERANIA TÚV

Technické riešenie

Kompaktné moduly objektového merania teplej úžitkovej vody zabezpečujú dodávku tepla pre ohrev cirkulácie TÚV v objekte a merajú spotrebu TÚV pre daný objekt. Pri doplňujúcom namontovaní merača tepla modul taktiež meria teplo spotrebované na ohrev cirkulácie v objekte.

Primárna strana modulu a cirkulácia objektu sú vzájomne oddelené výmenníkom tepla. Výmenník zabezpečuje ohrev cirkulácie TÚV t.j. dodávku tepla pre tepelné straty cirkulácie objektu. Primárna a cirkulačná strana modulu je prepojená obtokom, v ktorom je inštalovaný vodomer (prípadne merač tepla) a spätná klapka.

Na sekundárnej strane je na spätnej vetve cirkulácie inštalované cirkulačné čerpadlo s telesom v bronzovom prevedení. Každá vetva modulu je vybavená uzatváracou armatúrou a prívody sú vybavené filtrami. Pri odbere TÚV dochádza k poklesu tlaku na strane cirkulácie a TÚV preteká obtokom cez prietokomer, ktorý zaznamená jej pretečené množstvo. Prietokomer odmeria množstvo TÚV odoberané objektom, v ktorom je inštalovaný modul objektového merania TÚV.

V prípade rozšírenia výbavy o merač tepla, modul odmeria aj množstvo tepla spotrebované na ohrev cirkulácie objektu. Ďalšou možnosťou rozšírenia výbavy je inštalácia stupačkového regulačného ventilu na primárnej strane modulu, ktorá umožňuje zaregulovanie primárneho rozvodu cirkulácie TÚV.

Konštrukčné riešenie

Modul objektového merania TÚV je upevnený v nosnom ráme, ktorý je určený na montáž na stenu alebo položenie na podlahu. Komponenty a jednotlivé vetvy sú štandardne v pozinkovanom nerezovom a mosadznom prevedení. Konštrukčné riešenie modulov je prispôsobené jednoduchej obsluhe a údržbe. Na základe požiadavky je možné konštrukčné riešenie vývodov vertikálne alebo podľa potreby pre ľahšiu montáž do stupačiek.

Ako príslušenstvo je možné dodať k modulu:

  • stupačkový regulačný ventil na primárnej strane alebo sekundárnej strane modulu
  • ovládanie bronzového cirkulačného čerpadla – trvalý chod alebo s hodinami ( týždenný plán )
  • dodávka merača tepla ako príslušenstva na meranie spotreby tepla pre ohrev cirkulácie
  • dodávka tlakového spínača na ochranu bronzového cirkulačného čerpadla