Vodné a stočné

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2022 od 1.2.2022

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0011/2022/V  boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.2.2022 do 31.12.2022 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         1,2119 €/m3
S DPH                                             1,4543 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         1,1999 €/m3
S DPH                                             1,4399 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         2,41 €/m3
s DPH                                             2,89 €/m3

Cena vodného a stočného za rok 2022 od 1.1.2022 do 31.1.2022

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0070/2021/V zo dňa 3.11.2021 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         1,2119 €/m3
S DPH                                             1,4543 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         1,1615 €/m3
S DPH                                             1,3938 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         2,3734 €/m3
s DPH                                             2,848 €/m3