Ceny tepla – archív cien

ROK 2023 – byty

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. Uvedená cena je schválená úradom na reguláciu sieťových odvetví pod číslom 0260/2023/T.

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,06373 €/kWh
s DPH                                             0,07650 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         215,4371 €kW
S DPH                                             258,5245 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         29,00 €/GJ
s DPH                                             34,80 €/GJ

ROK 2023 – nebytové priestory

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,1188 €/kWh
s DPH                                             0,1426 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         207,6365 €kW
S DPH                                             249,1638€/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         43,89 €/GJ
s DPH                                             52,67 €/GJ

Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01 od 1.1.2023 do 31.12.2023

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0111/2023/T zo dňa 6.12.2022 boli určené pre spoločnosť STING – ENERGO s.r.o. na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0908 €/kWh
s DPH                                             0,11832 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         148,6049 €kW
S DPH                                             178,3259 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         33,01 €/GJ

s DPH                                             39,61 €/GJ

ROK 2022

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. – Fakturovaná od 1.8.2022

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0477 €/kWh
s DPH                                             0,0572 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         207,6365 €kW
S DPH                                             249,1638 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         24,125 €/GJ
s DPH                                             28,95 €/GJ

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. – Fakturovaná

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0466 €/kWh
s DPH                                             0,05592 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         207,6365 €kW
S DPH                                             249,1638 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         23,83 €/GJ
s DPH                                             28,59 €/GJ

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s.

Dodávateľ: STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0107/2022/T zo dňa 10.12.2021 boli určené pre STEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 tieto maximálne ceny:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0477 €/kWh
s DPH                                             0,0572 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         229,0216 €kW
S DPH                                             274,8259 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         25,24 €/GJ
s DPH                                             30,29 €/GJ

Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01 – zmena od 1.8.2022 do 31.12.2022

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0291/2022/T zo dňa 26.7.2022 boli určené pre STING – ENERGO s.r.o. obdobie od 1.8.2022 do 31.12.2022 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0823 €/kWh
s DPH                                             0,09876 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         133,1152 €kW
S DPH                                             159,7382 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         29,84 €/GJ

s DPH                                             35,81 €/GJ

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0274/2021/T zo dňa 14.9.2021 boli určené pre STING – ENERGO s.r.o. obdobie od 1.1.2022 do 31.7.2022 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0792 €/kWh
s DPH                                             0,09504 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         133,1152 €kW
S DPH                                             159,7382 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         28,98 €/GJ

s DPH                                             34,77 €/G

ROK 2021

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. – Fakturovaná

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,04292 €/kWh
s DPH                                             0,05150 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         201,4959 €kW
S DPH                                             241, 7915 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         22,48 €/GJ
s DPH                                             26,98 €/GJ

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s.

Dodávateľ: STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0227/2019/T boli určené pre STEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 tieto maximálne ceny:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0522 €/kWh
s DPH                                             0,0626 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         212,6914 €kW
S DPH                                             255,2297 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         25,64 €/GJ
s DPH                                             30,77 €/GJ

Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0143/2019/T boli určené pre STING – ENERGO s.r.o. obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0574 €/kWh
s DPH                                             0,0689 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         137,3130 €kW
S DPH                                             164,7756 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         23,14 €/GJ

s DPH                                             27,77 €/G

ROK 2020

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. – Fakturovaná

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0498 €/kWh
s DPH                                             0,0598 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         195,8308 €kW
S DPH                                             234,9970€/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         24,11 €/GJ
s DPH                                             28,90 €/GJ

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s.

Dodávateľ: STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0227/2019/T boli určené pre STEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 tieto maximálne ceny:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0522 €/kWh
s DPH                                             0,0626 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         209,7967 €kW
S DPH                                             251,7560 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         25,48 €/GJ
s DPH                                             30,58 €/GJ

Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0143/2019/T boli určené pre STING – ENERGO s.r.o. obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0574 €/kWh
s DPH                                             0,0689 €/kWh
2. Fixná zložka ceny tepla:
Bez DPH                                         137,3130 €kW
S DPH                                             164,7756 €/kW
3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         23,14 €/GJ
s DPH                                             27,77 €/G

ROK 2019

Ceny tepla pre cebtrálny zdroj v Banskej Bystrici ŠTEFE Banská Bystrica a.s. – Fakturovaná

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0498 €/kWh
s DPH                                             0,0597 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         195,8308 €kW
S DPH                                             234,9969 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         24,08 €/GJ
s DPH                                             28,90 €/GJ

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici ŠTEFE Banská Bystrica a.s.

Dodávateľ: ŠTEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0103/2019/T zo dňa 12.12.2018 boli určené pre ŠTEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 tieto maximálne ceny:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0518 €/kWh
s DPH                                             0,0622 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         209,7967 €/kW
S DPH                                             251,7560 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         25,39 €/GJ
s DPH                                             30,47 €/GJ

Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0079/2017/T zo dňa 4.11.2016 boli určené pre STING – ENERGO s.r.o. obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0535 €/kWh
s DPH                                             0,0642 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         137,3130 €kW
S DPH                                             164,7756 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         22,06 €/GJ
s DPH                                             26,47 €/GJ

ROK 2018

Ceny tepla pre cebtrálny zdroj v Banskej Bystrici ŠTEFE Banská Bystrica a.s. – Fakturovaná

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,04108 €/kWh
s DPH                                             0,04930 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         201,3582 €/kW
S DPH                                             241,6298 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         21,97 €/GJ
s DPH                                             26,36 €/GJ

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici ŠTEFE Banská Bystrica a.s.

Dodávateľ: ŠTEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0091/2018/T zo dňa 6.12.2017 boli určené pre ŠTEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 tieto maximálne ceny:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0430 €/kWh
s DPH                                             0,0527 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         212,8953 €kW
S DPH                                             255,4740 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         23,36 €/GJ
s DPH                                             28,03 €/GJ

Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7

 

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0079/2017/T zo dňa 4.11.2016 boli určené pre STING – ENERGO s.r.o. obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0514 €/kWh
s DPH                                             0,061 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         137,3137 €kW
S DPH                                             164,78 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         21,31 €/GJ
s DPH                                             25,58 €/G