Odpočet vodomerov

OZNAM – odpis vodmerov 

Dátum Č Objekt Začiatok Koniec Čas
odpisu obj. odpisu odpisu odpisu
18.12. 87 Poháj 49 17:00 17:45
pondelok Poháj 47 17:45 18:30
Poháj 45 18:30 19:15
Poháj 43 19:15 20:00
3:00
19.12. 12 NĽŠ 11 17:00 17:35
utorok NĽŠ 12 17:35 18:10
NĽŠ 13 18:10 18:45
NĽŠ 14 18:45 19:20
2:20
21.12. 73 Továrenská 32 1:30
štvrtok 15bytov 4. podlažie 16:30 17:15
16bytov 5.podlažie 17:15 18:00
Spolu: 6:50
Dátum Č Objekt Začiatok Koniec Čas
odpisu obj. odpisu odpisu odpisu
20.12. 52 Švermova 7 16:30 16:45
streda Švermova 9 16:45 17:05
Švermova 11 17:05 17:20
0:50
76 Národná 9 17:30 18:10 0:40
115 Hronsecká cesta 36-38 18:35 19:05 0:30
21.12. 73 Továrenská 32 1:45
štvrtok 7bytov 1.podlažie 16:30 16:45
15bytov 2.podlažie 16:45 17:30
15bytov 3.podlažie 17:30 18:15
Spolu: 3:45

V prípade nesprístupnenia bytu alebo NP k fyzickému odpisu vodomerov ku koncu roku, Vás žiadame o vypísanie a doručenie stavov vodomerov podľa pokynov nižšie.

Meno a Priezvisko (majiteľa bytu):……………………………………………………………

Tel. kontakt:……………………………….

Adresa bytového domu:…………………………………………………………………………….

číslo bytu:…………………….

Číslo vodomeru studenej vody (modrá farba) ………………………………………..

Stav vodomeru………………………………

Číslo vodomeru studenej vody (modrá farba) ………………………………………..

Stav vodomeru………………………………

Číslo vodomeru teplej vody (červená farba) ………………………………………….

Stav vodomeru………………………………

Číslo vodomeru teplej vody (červená farba) ………………………………………….

Stav vodomeru………………………………

(Pozn. V prípade viac ako 1ks SV a 1ks TV sa vypíšu všetky vodomery vo všetkých riadkoch.)

Termín odovzdania do: 15.01.2024

Forma odovzdania:

1. e-mailom (Návratka + fotografia vodomerov) na adresu spravbytbb@gmail.com ,
2. osobne do schránky sídla firmy SPRAVBYT s.r.o. (Návratka + príp. fotografia vodomeru),
3. poštou (Návratka + prípadne fotografia vodomeru) podpis vlastníka
Telefonické nahlasovanie stavov vodomerov sa neakceptuje!

UPOZORNENIE:

Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní alebo nedoručí odpočet vodomerov bude spotreba určená podľa zákona 240/2016 alebo podľa schválených zásad rozúčtovania spotreby vody v danom objekte.

Návratka odpis vodomerov SV a TÚV ( na stiahnutie )

Bytové domy, ktoré majú namontované rádiové vodomery sa odpisujú v novom roku diaľkovým odpočtom bez vstupu do bytu alebo nebytového priestoru. Oznam o diaľkovom odpočte zabezpečí dodávateľská organizácia.