Odpočet vodomerov

Dátum: 30.11.2021

Vážený vlastníci bytov a nebytových priestorov, vzhľadom na nepriaznivú situáciu na území SR voči šíreniu nákazy korona vírusom (COVID-19) nebude možné vykonať fyzický odpis vodomerov ku koncu roka z dôvodu ochrany zdravia ľudí v bytovom dome a našich zamestnancov, ktorí mali vykonať odpočet vodomerov. Z uvedeného Vás žiadame dodržať pokyny, ktoré Vám boli doručené do poštových schránok ohľadne odpisu vodomerov.

Za pochopenie a ochotu Ďakujeme.

NÁVRATKA k odpisu stavu studenej a teplej úžitkovej vody k 31.12.2021

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu so šírením COVID-19 v SR nebude možné vykonať fyzický odpis vodomerov ku koncu roku z dôvodu ochrany zdravia ľudí v bytovom dome a pracovníkov, ktorí mali vykonávať odpis vodomerov. Z uvedeného Vás žiadame o vypísanie a doručenie stavov vodomerov podľa pokynov nižšie.
Meno a Priezvisko (majiteľa bytu):……………………………………………………………

Tel. kontakt:……………………………….

Adresa bytového domu:…………………………………………………………………………….

číslo bytu:…………………….

Číslo vodomeru studenej vody (modrá farba) ………………………………………..

Stav vodomeru………………………………

Číslo vodomeru studenej vody (modrá farba) ………………………………………..

Stav vodomeru………………………………

Číslo vodomeru teplej vody (červená farba) ………………………………………….

Stav vodomeru………………………………

Číslo vodomeru teplej vody (červená farba) ………………………………………….

Stav vodomeru………………………………

(Pozn. V prípade viac ako 1ks SV a 1ks TV sa vypíšu všetky vodomery vo všetkých riadkoch.)

Termín odovzdania do: 15.01.2022

Forma odovzdania:

1. e-mailom (Návratka + fotografia vodomerov) na adresu spravbytbb@gmail.com ,
2. osobne do schránky sídla firmy SPRAVBYT s.r.o. (Návratka + príp. fotografia vodomeru),
3. poštou (Návratka + prípadne fotografia vodomeru) podpis vlastníka
Telefonické nahlasovanie stavov vodomerov sa neakceptuje!

UPOZORNENIE:

Konečnému spotrebiteľovi, ktorý nedoručí odpočet vodomerov bude spotreba určená podľa zákona 240/2016 alebo podľa schválených zásad rozúčtovania spotreby vody v danom objekte.

Návratka odpis vodomerov SV a TÚV ( na stiahnutie )

Bytové domy, ktoré majú namontované rádiové vodomery sa odpisujú v novom roku diaľkovým odpočtom bez vstupu do bytu alebo nebytového priestoru. Oznam o diaľkovom odpočte zabezpečí dodávateľská organizácia.