Kontaktujte nás

Naši pracovníci sú Vám k dispozícii pre riešenie vašich požiadaviek

Naša adresa:

SPRAVBYT, s.r.o.
Dlhá ulica 2039/2
974 05 Banská Bystrica

Úradné hodiny:
Pondelok      8:00 – 12:00 hod
Streda           8:00 – 12:00 hod a 13:00 – 16:00 hod

Spoločnosť SPRAVBYT, s.r.o. zastúpená:
Karol PIKULA, konateľ spoločnosti
Martin PIKULA, konateľ spoločnosti
IČO: 316 47 669, DIČ: 202 1100 389
IČ DPH:  SK 202 1100 389

Naše telefonické kontakty:

Ekonomický úsek 048 / 416 40 55, 0907 838 535
Emailspravbytbb@gmail.com
Konateľ spoločnosti048 / 416 40 55
Predpis zálohových platieb048 / 416 40 55
Stavebné úpravy0905 296 154
Technický úsek048 / 416 40 55, 0918 918 384
048 / 416 40 55, 0908 423 085
Vedúci technického úseku 048 / 416 40 55
0905 839 823
Webová stránka www.spravbyt.sk

Dôležité telefónne čísla

Havarijná služba (voda, plyn a kúrenie)
ÚHS - Hazucha
0903 903 878
Havarijná služba (voda, plyn a kúrenie)
Chaban UHS
0903 530 977
Havarijná služba (voda, plyn a kúrenie)
Erika Pályová
0902 689 864
Servis výťahov a vyprosťovanie0905 668 345, 0905 227 188
Dispečing vodárni a kanalizácií (VEOLIA) 048/ 432 77 10, 0850 111 234
Dispečing tepla a teplej vody STEFE, a.s.0918 733 666, 0800 700 700
Plynárne0850 111 727, 045 / 536 15 79
Elektrárne SSE, a.s. 0906 252 525, 0850 111 468
Polícia158
Mestská polícia159
Hasičská a záchranná služba150
Záchranná služba155
Integrovaný záchranný systém112

Havarijná služba je Vám k dispozícii nepretržite 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Havarijná služba – zabezpečenie všetkých činností a prác vedúcich k odstráneniu havárie, resp. poruchy v objekte v čo najkratšom čase. Spoločnosť ÚHS – HAZUCHA ponúka rýchle a kvalitné odstránenie havarijného stavu vzniknutého v nehnuteľnosti prostredníctvom tímu odborne zdatných a motivovaných pracovníkov. Služby havarijnej služby je možné využiť aj pri plánovaných opravách, údržbe, servise, pri montáži technologických zariadení, prerábaní priestorov v objekte, a podobne.

Rozsah odbornej spôsobilosti

Vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske práce, plynárenské a elektrikárske práce

 • Vyhľadávanie a posudzovanie závad pri rozvodoch TÚV a SV
 • Výmena rozvodov SV,TUV,UK
 • Výmena ventilov a armatúr
 • Krtkovanie kanalizácie
 • Izolovanie potrubia
 • Montáž vodomerov SV a TÚV
 • Montáž a demontáž sanitárneho zariadenia
 • Oprava batérii a WC
 • Výmeny a opravy radiátorov
 • Výmena a montáž kanalizačného potrubia
 • Elektro práce len v prípade havárie
 • Plynárenské práce len v prípade havárie