Online vstup pre vlastníkov

Postup na vstup vlastníka do online systému

Krok 1

Výber správcu v časti Váš správca označiť SPRAVBYT B. Bystrica
Po tomto výbere je k dispozícií všeobecné tlačivo správcu SPRAVBYT, s.r.o., ktoré je možné stiahnuť v PDF súbore alebo si ich môžete priamo vytlačiť, vyplniť a doručiť osobne prípadne poštou alebo emailom.

Krok 2

K prístupu o informáciach o bytovom dome je potrebné zadať kód ID 1.
Kód ID 1 nájdete na vyúčtovaní nákladov za byt alebo na evidenčnom liste vydanom po 31.5.2018. Zadaním uvedeného kódu ID získate prístup k údajom o Vašom bytovom dome ako napr. k výročnej správe o hospodárení domu, vyhodnotení fondu opráv, návrhu plánu opráv, prehľadu po spotrebách a nákladoch za bytový dom a čerpaní fondu opráv a iných. Informácie sú na stránke uložené vo formáte PDF, ktoré je možné stiahnuť alebo vytlačiť.

Krok 3

K prístupu o informáciach o byte je potrebné zadať kód ID 2.
Kód ID 2 nájdete na vyúčtovaní nákladov za byt alebo na evidenčnom liste vydanom po 31.5.2018. Zadaním uvedeného kódu ID 2 získate prístup k vyúčtovaniu nákladov za byt bez prílohy k vyúčtovaniu nákladov za teplo, nebytový priestor a spoločný priestor. Informácie sú na stránke uložené vo formáte PDF, ktoré je možné stiahnuť alebo vytlačiť.

Upozorňujeme vlastníkov, že online vstup je ešte v skúšobnej prevádzke a môže dochádzať k výpadkom alebo nepresnostiam, ktoré budeme dodatočne upravovať a dopĺňať.