Vlastné plynové kotolne

Plynové kotolne

Z väčšiny panelákových domov ročne unikne teplo. Teplo uniká do vonkajšieho prostredia cez obvodové konštrukcie (steny, podlaha, okná, dvere, strecha), počas vetrania. Na nákladoch na teplo sa dá ušetriť viacerými spôsobmi. Napríklad hydraulickým vyregulovaním systému ÚK, zaizolovaním vnútorných ležatých rozvodov, osadením termostatických ventilov a hlavíc, montážou pomerových rozdeľovačov tepla, zateplením obvodového plášťa domu, výmenou okien, výmenou vchodových dverí, zateplením strechy a výstavbou vlastnej plynovej kotolne.

V súčasnosti naša organizácia spravuje aj objekty s vlastnými plynovými kotolňami a to v rôznych častiach Banskej Bystrice a blízkom okolí. Celkový počet spravovaných objektov s plynovými kotolňami je 30 objektov.

Výhody plynových kotolní

 • vlastný prevádzkový režim objektu
 • meranie spotreby je veľmi presné
 • jednoduché účtovanie
 • zníženie merných spotrieb TÚV
 • zníženie merných spotrieb ÚK
 • zníženie spotreby TÚV
 • menšie úniky
 • individuálna zodpovednosť za výrobu a spotrebu tepla
 • nižšia cena za 1 GJ ako v prípade veľkého dodávateľa tepla
 • jednoduchá a prehľadná agenda nákladov za kotolňu a spôsob jej rozúčtovania

Nevýhody plynových kotolní

 • vyššia cena zemného plynu v porovnaní s veľkoodberom
 • vlastná plynová kotolňa – jej vybudovanie si vyžaduje úverové zdroje a splátku úrokov
 • vyššie náklady za 1 GJ počas splácania úveru
 • povinnosť uhradiť dodávateľovi tepla nevyhnutné náklady spojené s odpojením od centrálneho zdroja