Teplo

ROK 2024 – byty

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024.

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,05450 €/kWh
s DPH                                             0,06540 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         246,9482 €kW
S DPH                                             296,3378 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         28,08 €/GJ
s DPH                                             33,70 €/GJ

ROK 2024 – nebytové priestory

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024.

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,1053 €/kWh
s DPH                                             0,1264 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         246,9482 €/kW
S DPH                                             296,3378 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         42,20 €/GJ
s DPH                                             50,64 €/GJ

Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01 od 1.1.2024 do 31.12.2024

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0078/2024/T zo dňa 13.11.2023 boli určené pre spoločnosť STING – ENERGO s.r.o. na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,1301 €/kWh
s DPH                                             0,1561 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         148,6049 €kW
S DPH                                             178,3259 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         43,93 €/GJ

s DPH                                             52,71 €/GJ