Teplo

ROK 2021

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. – Fakturovaná

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,04292 €/kWh
s DPH                                             0,05150 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         201,4959 €kW
S DPH                                             241, 7915 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         22,48 €/GJ
s DPH                                             26,98 €/GJ

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s.

Dodávateľ: STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0227/2019/T boli určené pre STEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 tieto maximálne ceny:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0522 €/kWh
s DPH                                             0,0626 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         212,6914 €kW
S DPH                                             255,2297 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         25,64 €/GJ
s DPH                                             30,77 €/GJ

Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0143/2019/T boli určené pre STING – ENERGO s.r.o. obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0574 €/kWh
s DPH                                             0,0689 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         137,3130 €kW
S DPH                                             164,7756 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         23,14 €/GJ

s DPH                                             27,77 €/G

Menu