Teplo

ROK 2022

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. – Fakturovaná od 1.8.2022

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0477 €/kWh
s DPH                                             0,0572 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         207,6365 €kW
S DPH                                             249,1638 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         24,125 €/GJ
s DPH                                             28,95 €/GJ

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. – Fakturovaná

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0466 €/kWh
s DPH                                             0,05592 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         207,6365 €kW
S DPH                                             249,1638 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         23,83 €/GJ
s DPH                                             28,59 €/GJ

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s.

Dodávateľ: STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0107/2022/T zo dňa 10.12.2021 boli určené pre STEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 tieto maximálne ceny:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0477 €/kWh
s DPH                                             0,0572 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         229,0216 €kW
S DPH                                             274,8259 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         25,24 €/GJ
s DPH                                             30,29 €/GJ

Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01 – zmena od 1.8.2022 do 31.12.2022

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0291/2022/T zo dňa 26.7.2022 boli určené pre STING – ENERGO s.r.o. obdobie od 1.8.2022 do 31.12.2022 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0823 €/kWh
s DPH                                             0,09876 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         133,1152 €kW
S DPH                                             159,7382 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         29,84 €/GJ

s DPH                                             35,81 €/GJ

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0274/2021/T zo dňa 14.9.2021 boli určené pre STING – ENERGO s.r.o. obdobie od 1.1.2022 do 31.7.2022 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0792 €/kWh
s DPH                                             0,09504 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         133,1152 €kW
S DPH                                             159,7382 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         28,98 €/GJ

s DPH                                             34,77 €/G