Teplo

ROK 2023 – byty

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. Uvedená cena je schválená úradom na reguláciu sieťových odvetví pod číslom 0260/2023/T.

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,06373 €/kWh
s DPH                                             0,07650 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         215,4371 €kW
S DPH                                             258,5245 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         29,00 €/GJ
s DPH                                             34,80 €/GJ

ROK 2023 – nebytové priestory

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici STEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,1188 €/kWh
s DPH                                             0,1426 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         207,6365 €kW
S DPH                                             249,1638€/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         43,89 €/GJ
s DPH                                             52,67 €/GJ

Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01 od 1.1.2023 do 31.12.2023

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0111/2023/T zo dňa 6.12.2022 boli určené pre spoločnosť STING – ENERGO s.r.o. na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 tieto maximálne ceny tepla:

1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0908 €/kWh
s DPH                                             0,11832 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         148,6049 €kW
S DPH                                             178,3259 €/kW

3. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         33,01 €/GJ

s DPH                                             39,61 €/GJ