Vodné a stočné – archív cien

Ceny vodného a stočného za rok 2023 od 1.3.2023

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0119/2023/V  boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.3.2023 do 31.12.2023 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         1,5590 €/m3
S DPH                                             1,8708 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         1,4904 €/m3
S DPH                                             1,1,7885 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         3,05 €/m3
s DPH                                             3,66 €/m3

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2023 od 1.1.2023

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0069/2023/V  boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2023 do 28.02.2023 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         1,3351 €/m3
S DPH                                             1,6021 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         1,3143 €/m3
S DPH                                             1,5772 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         2,6494 €/m3
s DPH                                             3,17928 €/m3

ROK 2021

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 002/2021/V zo dňa 18.01.2021 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         1,2119 €/m3
S DPH                                             1,4543 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         1,1615 €/m3
S DPH                                             1,3938 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         2,3734 €/m3
s DPH                                             2,848 €/m3

ROK 2020

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         1,2010 €/m3
S DPH                                             1,4412 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         1,1615 €/m3
S DPH                                             1,3938 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         2,36 €/m3
s DPH                                             2,84 €/m3

ROK 2019

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2019 od 1.1.2019

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH 1,2010 €/m3
S DPH 1,4412 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH 1,1615 €/m3
S DPH 1,3938 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH 2,36 €/m3
s DPH 2,84 €/m3

ROK 2018

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2018 od 1.1.2018

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH 1,2010 €/m3
S DPH 1,4412 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH 1,1615 €/m3
S DPH 1,3938 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH 2,36 €/m3
s DPH 2,84 €/m3

ROK 2017

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2017 od 1.7.2017

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.7.2017 do 31.12.2017 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH 1,2010 €/m3
S DPH 1,4412 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH 1,1615 €/m3
S DPH 1,3938 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH 2,36 €/m3
s DPH 2,84 €/m3

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2017 od 1.1.2017 do 30.6.2017

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0214/2017/V zo dňa 24.02.2017 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH 1,1700 €/m3
S DPH 1,4040 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH 1,0983 €/m3
S DPH 1,3180 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH 2,2683 €/m3
s DPH 2,7220 €/m3

ROK 2016

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2016 od 1.1.2016

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0136/2014/V zo dňa 23.07.2014 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH 1,1700 €/m3
S DPH 1,4040 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH 1,0983 €/m3
S DPH 1,3180 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH 2,2683 €/m3
s DPH 2,7220 €/m3