Rok 2018

Ceny tepla pre cebtrálny zdroj v Banskej Bystrici ŠTEFE Banská Bystrica a.s. – Fakturovaná

  1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,04108 €/kWh

s DPH                                             0,04930 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         201,3582 €kW

S DPH                                             241,6298 €/kW

  1. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         21,97 €/GJ

s DPH                                             26,36 €/GJ

Ceny tepla pre centrálny zdroj v Banskej Bystrici ŠTEFE Banská Bystrica a.s.

Dodávateľ: ŠTEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0091/2018/T zo dňa 6.12.2017 boli určené pre ŠTEFE Banská Bystrica a.s. na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 tieto maximálne ceny:

  1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0430 €/kWh

s DPH                                             0,0527 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         212,8953 €kW

S DPH                                             255,4740 €/kW

  1. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         23,36 €/GJ

s DPH                                             28,03 €/GJ

Ceny tepla pre tepelný zdroj Robotnícka 7, Železničiarska 5 a 7

Dodávateľ: STING – ENERGO, s.r.o.., 29 augusta 29 Banská Bystrica 974 01

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0079/2017/T zo dňa 4.11.2016 boli určené pre STING – ENERGO s.r.o. obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 tieto maximálne ceny tepla:

  1. Variabilná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         0,0514 €/kWh

s DPH                                             0,061 €/kWh

2. Fixná zložka ceny tepla:

Bez DPH                                         137,3137 €kW

S DPH                                             164,78 €/kW

  1. Cena za dodávku tepla a tepla na ohrev TÚV v prepočte na GJ:

bez DPH                                         21,31 €/GJ

s DPH                                             25,58 €/G